Ekosystém Ajaxu dnes rýchlo rastie, je doplnený o zariadenia pre pohodlie a produktivitu a vo svojom portfóliu má už viac ako 60 rôznych položiek. Keďže zákaznícka základňa rastie nemenej silno a minulý rok dosiahla hranicu milióna používateľov a počet prípadov použitia sa zvyšuje, očakávalo sa, že sa v aplikáciách objaví veľa nových funkcií, čo si vyžiadalo zmenu v prístupe k dizajnu.

Tím dizajnérov produktov Ajax Systems odviedol obrovskú prácu, aby bol používateľský zážitok holistický a pohodlnejší, bez zmeny známych vzorov ovládania systému.

Zapnite jedným pohybom

Spoločnosť dostala veľa žiadostí o možnosť zmeniť poradie zariadení v zozname, aby sa tie najčastejšie používané rýchlo posunuli nahor. Najčastejšie ide o automatizačné zariadenia — Socket, WallSwitch a Relay.

Dizajnové oddelenie urobilo svoj prieskum a uvedomilo si, že len presunúť tieto zariadenia na vrchol zoznamu nestačí. Rozhranie by malo brať do úvahy štruktúru ľudského tela, pohyby a kontext interakcie. Cesta k tomu, čo používateľ chce, musí byť krátka a prirodzená. A na prirodzenú interakciu s človekom potrebujete gestá a veľké tlačidlá, aby ste ich ľahko zasiahli. Teraz teda používateľovi stačí otvoriť aplikáciu, urobiť jedno gesto a okamžite zapnúť zariadenie.

Rýchly prístup k automatizačným zariadeniam.

Vidieť kútikom oka

Aby každý používateľ bez ohľadu na stav oka mohol ľahko a rýchlo vidieť potrebné informácie, má aplikácia zvýšený kontrast a extra ikony pre prehľadnejšiu navigáciu. Písma a detaily sa stali kontrastnejšími takmer v každom rohu.

Vľavo je aplikačné rozhranie Ajax spred roka. Na pravej strane je prepracované rozhranie.
Aby sa zabezpečilo, že inštalační technici a používatelia uvidia pohodlne zhrnuté a zoskupené informácie, rovnaký prístup sa použije aj v ponuke Miestnosti .

Vľavo je zastaraný dizajn karty Miestnosti . Na pravej strane je aktualizovaný dizajn.
Vďaka jasnému farebnému kódovaniu sú informácie ľahko čitateľné a aktualizované textové ikony nenechávajú žiadne pochybnosti o význame.

Vľavo je starý dizajn karty Upozornenia (záznam udalostí). Na pravej strane je nový dizajn.

Nový dizajn je dostupný v mobilných aplikáciách pre Android — verzia 2.25 a iOS — 2.22. Okrem aktualizovaného vzhľadu a dojmu teraz aplikácie Ajax podporujú nové zariadenia pre pohodlie a produktivitu predstavené na špeciálnom podujatí Ajax, ako aj teplotné scenáre .