Wings

Pre paralelný prenos vytvorených snímok detektormi MotionCam využíva Hub 2 rádiový protokol Wings. Jedná sa o vysokorýchlostný protokol založený na technológii Jeweller, ktorý pre zvýšenie spoľahlivosti prenosu využíva vyhradenú anténu.
Protokol Wings využíva integrované algoritmy kontroly paketov a opätovného uploadu snímok, preto garantuje ich doručenie aj v prípade, že je signál nestabilný.
• Prenos sekvencie snímok v prípade poplachu
• Komunikácia prostredníctvom vyhradenej antény
• Garancia doručenia prenášaných dát